Хамгийн эрэлттэй 15 мэргэжлийн жагсаалтыг гаргасан байна

Standard

Сүүлийн жилүүдэд нарийн мэргэжлийн чиглэлээр ажиллах хүч багассантай холбогдуулан Засгийн газраас доорх нарийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалцах оюутнуудад зориулсан хөнгөлттэй, төрийн зардлаар сурах боломж бүхий тэтгэлэг гаргасан байна. Хэрэв бакалаврын зэргийн өдрийн ангид 3,2 оос дээш голчтой суралцаж байгаа бол, мөн олон улсын байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр, гадаадын нэр хүнд бүхий байгууллагуудтай хамтарсан сургуульд 3 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа бол 50 хувийн тэтгэлэг авах ба шинээр элсэгчид эрэлттэй мэргэжлээр шалгалт өгч 720 оос дээш оноо авсан тохиолдолд тэтгэлэг авах боломж бүрдэж, доорх эрэлттэй мэргэжлээр суралцсанаар сургалтын төлбөрийн 50, 75, 100 хувийн тэтгэлэг авах боломжтой болжээ.

 1. Авто замын барилга
 2. Бага ангийн багш
 3. Сургуулийн өмнөх боловсролын багш
 4. Байгалийн ухааны чиглэлийн багш
 5. Геологи
 6. Гидрогеологи
 7. Тидромеханик инженер
 8. Усны нөөц экологи
 9. Уул уурхайн ашиглалтын технологи
 10. Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж
 11. Малын эмч
 12. Мэдээллийн систем
 13. Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт
 14. Сантехник, инженерийн байгууламж
 15. Сэргээгдэх эрчим хүч

2013.07  сар Зууны мэдээ сонин..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s